Kviahytta 2021

Fra hyttekulpen

Fra hyttekulpen

Fiskesesong: 1. juni tom 31.august
Pris kr 1200,- pr døgn for hytte inkl 3 stenger
Vedr endringer av regler for utleie av
Kviahytta sommeren 2021, vennligst
kontakt utleieansvarlig!
Erik.Nossum@wemail.no
Tel: +47 975 26 031

 

Fiske andre deler av Eidselva:
Hytta er med sin beliggenhet helt nede ved Eidselva også et glimrende utgangspunkt for fiske på andre soner som f eks den nesten 3 km lange og tilgrensende Bjørlosonen. Det anbefales å være ute i god tid med kortbestilling da det er relativt få kort tilgjengelig på hver sone, noe som imidlertid også er en stor fordel da man alltid vil finne flotte høler og gode lakseplasser hvor man tidvis rår grunnen helt alene.