Adkomst

Kviahyttaknutt_egningFra Østlandet/indre Nordfjord: Riksvei 15 fra Otta/Gudbrandsdalen til Hornindalsvannets vestende, ta av vei 663 til venstre før brua over Eidselva, kjør deretter en drøy km og ta til høyre ved den siste gården på høyre side.

Fra Vestlandet sør: Kjør E39 sørfra, ferje over fjorden fra Anda til Lote, deretter E39 gjennom tunnelen mot Nordfjordeid, ta så vei 663 til høyre umiddelbart før brua over Eidselva. Kjør deretter ca 4 km og ta så til venstre ved den første gården på venstre side

Fra Møre/nord: Følg E39 sørover gjennom Stigedalen til veikryss med RV15. Sving til venstre i krysset og følg RV15 ca 2 km østover, over brua over Eidselva og ta til høyre vei 663 umiddelbart etter brua, kjør deretter en drøy km og ta til høyre ved den siste gården på høyre side.

Beliggenhet: Pent beliggende et steinkast fra elva og den store hyttekulpen. Gårds/bilvei helt fram til hytta, ca 500m fra hovedveien/vei 663.