Fiskeregler

 • KviasoneFlyfotoFisketid: 01.06 kl 00:00
  tom 31.08 kl 24:00
 • All fisk under 40 cm skal settes varsomt ut igjen, så vidt mulig uskadet
 • All fangst må rapporteres med skjellprøve, vekt, mål og angitt kjønn. Egne poser til dette finnes på hytta. Posene deponeres i merket oppsamlingskasse ved NOR bru, i krysset mellom RV15 og vei 663 ved avreise/avslutning av oppholdet
 • Sonen består av ca 500m elv, den siden av elva hvor hytta ligger. Den andre siden av elven består av andre soner og forvaltes av andre.
 • Sonens avgrensning er merket både nederst og øverst, se også:http://kart.gulesider.no/m/ARVId
 • Sonen kan i utgangspunktet fiskes med 3 stenger samtidig
 • Regler for fiske er ellers de samme som for resten av Eidselva, se:http://www.eidselva.no/ samt http://www.eidselva.no/fiskereglar/
 • Retten inkluderer også en 4de stang som disponeres av en av grunneierne. Denne kan også stilles til disposisjon ved nærmere avtale.
 • I de tilfeller hvor grunneieren benytter den 4de retten selv, for sin familie eller en av sine venner, ber vi om at det vises alminnelig hensyn og at denne ev fiskeren ikke vises bort eller på annen måte forulempes, noe som selvsagt gjelder gjensidig.
 • Kjøp/bestilling fiskekort andre soner: http://www.eidselva.no/sal-av-fiskekort/