Hytteregler

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA Hytta er klar for nye leietakere fra kl 16:00 ankomstdagen
 • Hytta må være rengjort/vasket, søppel tømt og nøkler levert på avtalt sted senest kl 12:00 avreisedagen
 • Påse at gassblussene er slått av
 • La hovedkranene til gasstilførselen forbli åpne slik at kjøleskapet virker og kokeblussene er klare til bruk
 • Ved tom gasstank må leietakeren selv koble fra den gamle/tomme og montere den nye/fulle som står ved siden av. Følg instruksjonene som finnes på toppen av den nye tanken
 • Ev leid sengetøy leveres som avtalt med eierne på gården
 • Leietakere er økonomisk ansvarlige for ev skader på inventar, hytta eller
  eiendommen forøvrig
 • Ev skader skal rapporteres umiddelbart til utleier eller eierne på gården
 • Forslag til forbedringer mottas med takk og blir gjenstand for vurdering dersom de er innenfor realistiske kostnadsrammer